Tobar Dhuibhne

Pleanáil Teanga i gCorca Dhuibhne

Cá bhfuil ár dtriall ?

Tobar Dhuibhne

Pleanáil Teanga i gCorca Dhuibhne

Cá bhfuil ár dtriall ?

Tá an Plean Teanga do Ghaeltacht Chiarraí Thiar ullmhaithe anois le haghaidh comhairliúchán poiblí. Is í aidhm an phlean teanga ná cosaint a thabhairt do chainteoirí baile/dúchais Gaelainne agus líon na gcainteoirí laethúla sa phobal a ardú.

Plean Teanga Chiarraí Thiar

Tá an Plean Teanga do Ghaeltacht Chiarraí Thiar ullmhaithe anois le haghaidh comhairliúchán poiblí. Is í aidhm an phlean teanga ná cosaint a thabhairt do chainteoirí baile/dúchais Gaelainne agus líon na gcainteoirí laethúla sa phobal a ardú.

Plean Teanga Chiarraí Thiar

Ní lena mílseacht ná lena dílseacht,
ní lena háilleacht ná lena cáilíocht
a labhraimid í,
fiú is go bhfuil gach cáilíocht aici.
Ní hé go bhfuil sí chomh milis leis an mil,
chomh nádúrtha leis an uisce ag rith
nó leis an bhféar ag fás.
Ach cad ina thaobh?
Mar gur linn féin í.

 

Tomás Ó Cinnéide ( An Ghráig )

Cad ‘na thaobh Plean Teanga do Chiarraí Thiar?

Bhuel, tá líon na gcainteoirí dúchais Gaelainne ag tanú. Tá an Stát ag iarraidh líon na gcainteoirí dúchais a mhéadú de réir a chéile agus go mbeadh na ceantair Ghaeltachta ina dtoibreachra teanga agus cultúir do na glúinte atá le teacht.

Cén bhaint atá aige liomsa?

Bhuel, má tá tú ag cur fút i gCiarraí Thiar – tá an-bhaint aige leat. Tá tú ag cur fút i bpobal Gaeltachta, is é sin pobal arb í an Ghaelainn a phríomhtheanga chumarsáide. Más mian leat go mbeadh an Ghaeltacht, tobar na Gaelainne is an chultúir Ghaelaigh, beo do na glúinte atá le teacht, tá an-bhaint ag an bPlean Teanga do Limistéir Phleanála Teanga Chiarraí Thiar leatsa agus linn go léir.

Nuacht as Gailge

Nuacht


Nuacht agus Imeachtaí

Anseo thíos gheobhair breis eolais ar imeachtaí, eagraíochtaí agus ábhar a bhfuil baint air Gaeltacht Corca Dhuibhne

Breis

Only when a language is being passed on in the home is there some chance of long-term survival. Otherwise, other efforts to prop up the language elsewhere, e.g. in schools or church, may end up being largely symbolic or ceremonial.

Romaine, 1995

 

Ní fiú domsa Gaelainn a fhoghlaim?

Is fiú. Is í an Ghaelainn tobar an chultúir Ghaelaigh. Ná caillimís í!

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne – Ceanneagraíocht ar an bPróiseas Pleanála Teanga do Limistéir Phleanála Teanga Chiarraí Thiar.