Tobar Dhuibhne

Gaelainn Labhartha,Pobal Nasctha
Gaelainn Labhartha, Pobal Nasctha

Ar mhaith leat Gaelainn a fhoghlaim/feabhas a chur ar do chuid Gaelainne?

Would you like to learn/improve your Irish?

Beidh na ranganna TEG ag tosnú go luath!

TEG Irish Language classes will be starting again soon!

Cláraigh inniú ar 066 9156100

Register today on 066 9156100

 

 

Twitter

@Kerry_Official @westkerryboard @DingleGAA @AnGhaeltacht @LiosPoil_CLG @Annascaul_GAA_1 @JamieOTuama @NuachtBnG Lá dár saol ag na leanaí inniú i Pairc an Chrocaigh

Meallta chun Haiku a scríobh?
Féach seo...
Bí spreagtha...
https://t.co/9qvwwpzF1w
5.30i.n. Áras Bhreanainn, Baile an Fheirtéaraigh
@RoghaGabriel @TDhuibhne @CultureNight #OícheChultúir https://t.co/UmvOCIkzmY

Tuilleadh

Facebook

10 hours ago

Tobar Dhuibhne

Laethanta gnóthacha againn! busy days ahead!

Déardaoin 19/09:
Measúnú TEG - An Díseart - 14:00 - 17:00

Aoine 20/09:
Allagar na hAoine - Músaem Chorca Dhuibhne - 11:30
Ceardlann Drámaíochta - Pobalscoil Chorca Dhuibhne - 14:00 - 17:00
Ceardlann Haiku Gabriel Rosenstock - Áras Bhréanainn - 17:30
Oíche Airneáin - Músaem Chorca Dhuibhne - 20:00

Satharn 21/09:
Ceardlann Dramaíochta - Pobalscoil - 10:00 - 16:00
Ceardlann Haiku le Gabriel - Áras Bhréanainn - 10:00

Tuilleadh eolais: pleanteanga@cfcd.ie / 066 9156100 / Tobar Dhuibhne ar Twitter / Facebook / Insta

Más mian leat ceardlann / seribhís a chur ar fáil nó áisitheoireacht a dhéanamh, teir i dteagmháil leis!

#GaelainnLabharthaPobalNasctha
...

View on Facebook

1 day ago

Tobar Dhuibhne

Amárach an lá! Measúnú saor in aisce dos na Ranganna Gaelainne TEG.
Tomorrow's the day! A free Irish Language Assessment for the the TEG Irish Language classes.

Scaipíg an scéal / Spread the word to anyone who might be interested in improving their Irish!
Tobar Dhuibhne Údarás na Gaeltachta Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc agus Tástáil Dingle Skellig Hotel Halla Le Chéile An Leith-Triúigh Nuacht An Deiscirt Ionad an Bhlascaoid - The Blasket CentreAn Díseart Tigh an t-Saorsaigh Dingle Marathon Coláistí Chorca Dhuibhne
...

View on Facebook

Cad ‘na thaobh Plean Teanga do Chiarraí Thiar?

Bhuel, tá líon na gcainteoirí dúchais Gaelainne ag tanú. Tá an Stát ag iarraidh líon na gcainteoirí dúchais a mhéadú de réir a chéile agus go mbeadh na ceantair Ghaeltachta ina dtoibreachra teanga agus cultúir do na glúinte atá le teacht.

Cén bhaint atá aige liomsa?

Bhuel, má tá tú ag cur fút i gCiarraí Thiar – tá an-bhaint aige leat. Tá tú ag cur fút i bpobal Gaeltachta, is é sin pobal arb í an Ghaelainn a phríomhtheanga chumarsáide. Más mian leat go mbeadh an Ghaeltacht, tobar na Gaelainne is an chultúir Ghaelaigh, beo do na glúinte atá le teacht, tá an-bhaint ag an bPlean Teanga do Limistéir Phleanála Teanga Chiarraí Thiar leatsa agus linn go léir.

Ní lena mílseacht ná lena dílseacht,
ní lena háilleacht ná lena cáilíocht
a labhraimid í,
fiú is go bhfuil gach cáilíocht aici.
Ní hé go bhfuil sí chomh milis leis an mil,
chomh nádúrtha leis an uisce ag rith
nó leis an bhféar ag fás.
Ach cad ina thaobh?
Mar gur linn féin í.

  Tomás Ó Cinnéide ( An Ghráig )

Only when a language is being passed on in the home is there some chance of long-term survival. Otherwise, other efforts to prop up the language elsewhere, e.g. in schools or church, may end up being largely symbolic or ceremonial.

Romaine, 1995

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne – Ceanneagraíocht ar an bPróiseas Pleanála Teanga do Limistéir Phleanála Teanga Chiarraí Thiar.