Dearcadh an phobail i leith na Gaeilge i nGaeltacht Chiarraí Thiar

A Short Survey on Attitudes to the Irish in the West Kerry Gaeltacht

Leagan Gaelainne:

Bheimis an-bhuíoch díot dá líonfá an ceistneoir beag seo dúinn. Tá an t-eolas uainn mar chuid d’ullmhúchán an phlean teanga

(English version below)
Plean Teanga Chorcha Dhuibhne - Survey for Plean Teanga
Plean Teanga Chorcha Dhuibhne - Survey for Plean Teanga

English Version:

We would be very grateful if you could fill in this brief questionnaire for us to inform the preparation of our language plan.

Míle Buíochas !