Ábhair phlé

Le Caoinchead: Scrogall TV

Céim na Míosa

 

Dein do mhachnamh ar cad is féidir leatsa a dhéanamh chun úsáid agus labhairt na teanga a chur chun cinn. Seo liosta desna nithe praiticiúla a d’fhéadfaí a dhéanamh. Roghnaigh Céim na Míosa agat féin ón liosta seo, de réir mar a oireann:

Ag foghlaim na Gaeilge i gCorca Dhuibhne

Cúrsaí agus Ranganna Gaelainne, Cúrsaí T.E.G., Ciorcal Comhrá, Ranganna do Thuismitheoirí, Maidineacha Caife

 

Scéimeanna Teanga

Tá Scéimeanna Teanga ceannródaíocha á gceapadh agus á riaradh ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne ó ceadbhunaíodh an t-eagras cultúir is teanga. An aidhm ag na scéimeanna seo go léir ná cur chun cinn na Gaeilge sa phobal agus buanú na Gaeilge mar theanga teaghlaigh i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. Tá imeachtaí uile na hOidhreachta teangabhunaithe is cuireann Scéimeanna Teanga tacaíocht bhreise is seirbhísí as Gaeilge ar fáil do thuismitheoirí, do theaghlaigh, do lucht oideachais agus do phobal Gaeilge Chorca Dhuibhne. Cuid lárnach den bPleanáil Teanga do Chorca Dhuibhne iad chomh maith.

Scéimeanna Teanga

Tá Scéimeanna Teanga ceannródaíocha á gceapadh agus á riaradh ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne ó ceadbhunaíodh an t-eagras cultúir is teanga. An aidhm ag na scéimeanna seo go léir ná cur chun cinn na Gaeilge sa phobal agus buanú na Gaeilge mar theanga teaghlaigh i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. Tá imeachtaí uile na hOidhreachta teangabhunaithe is cuireann Scéimeanna Teanga tacaíocht bhreise is seirbhísí as Gaeilge ar fáil do thuismitheoirí, do theaghlaigh, do lucht oideachais agus do phobal Gaeilge Chorca Dhuibhne.  Cuid lárnach den bPleanáil Teanga do Chorca Dhuibhne iad chomh maith.

Scéim na gCúntóirí Teanga

Siar sa bhliain 1992 is ea a cuireadh tús le Scéim an Chuntóra Teanga. Ba í Frances Uí Chinnéide, an chéad Chuntóir a chuaigh i mbun oibre i Scoil Naomh Gobnait i nDún Chaoin. Ba é an tIonad Oideachais sa Daingean faoi stiúir Thomáis Uí Cheilléachair a riar an scéim ag an am …

Breis Eolais

Scéim na gCúntóirí Teanga

Siar sa bhliain 1992 is ea a cuireadh tús le Scéim an Chuntóra Teanga. Ba í Frances Uí Chinnéide, an chéad Chuntóir a chuaigh i mbun oibre i Scoil Naomh Gobnait i nDún Chaoin. Ba é an tIonad Oideachais sa Daingean faoi stiúir Thomáis Uí Cheilléachair a riar an scéim ag an am …

Breis Eolais

Tús maith

What is Tús Maith?

Tús Maith or the Home Language Visitor Scheme is an initiative of the Irish Language & Cultural organisation Oidhreacht Chorca Dhuibhne, based in Ballyferriter, Co. Kerry (since 2005) to support families raising their children through Irish, both native speakers and also those non-Irish speakers who wish to use more Irish in their daily lives or prepare their children for Irish medium Early Childhood or Primary and Post-Primary education in the West Kerry Gaeltacht. Tús Maith organises home language visits, play groups, special annual events such as an Easter Egg Hunt and an activity club for young native speakers, Scléip an tSathairn to assist parents in their efforts to access Irish speaking only activities.

 

copy-tusmaith-logo-trans
Tús maith

copy-tusmaith-logo-trans

What is Tús Maith?

Tús Maith or the Home Language Visitor Scheme is an initiative of the Irish Language & Cultural organisation Oidhreacht Chorca Dhuibhne, based in Ballyferriter, Co. Kerry (since 2005) to support families raising their children through Irish, both native speakers and also those non-Irish speakers who wish to use more Irish in their daily lives or prepare their children for Irish medium Early Childhood or Primary and Post-Primary education in the West Kerry Gaeltacht. Tús Maith organises home language visits, play groups, special annual events such as an Easter Egg Hunt and an activity club for young native speakers, Scléip an tSathairn to assist parents in their efforts to access Irish speaking only activities.

 

More Information

An tIonad Tacaíochta Teaglaigh

Osclaíodh Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Bhaile an Fheirtéaraigh go hoifigiúil ar an 26 Meitheamh 2015 mar chuid den Lárionad Forbartha Gaeilge agus Gaeltachta ag Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne. Tá Naíonra, Naíolann agus Ionad d’Aosaigh san Ionad úrnua a raibh pobal Chorca Dhuibhne Thiar ag súil leis le tamall de bhlianta.

Breis Eolais

2015-08-19_11-42-15
An tIonad Tacaíochta Teaglaigh

2015-08-19_11-42-15

Osclaíodh Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Bhaile an Fheirtéaraigh go hoifigiúil ar an 26 Meitheamh 2015 mar chuid den Lárionad Forbartha Gaeilge agus Gaeltachta ag Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne. Tá Naíonra, Naíolann agus Ionad d’Aosaigh san Ionad úrnua a raibh pobal Chorca Dhuibhne Thiar ag súil leis le tamall de bhlianta.

Breis Eolais

Pleanáil Teanga

Tá an tOllamh Muiris Ó Laoire i mbun Plean Teanga do Limistéir Pleanála Teanga Chiarraí Thiar faoi láthair. Tá Muiris ag obair le pobal Lios Póil agus Clochán Bhréanainn agus ag nascadh  isteach obair a bhí déanta ag Aoife Ní Shéaghdha, Taighdeoir/Pleanálaí Teanga maidir le Plean Teanga don gceantar laistiar de Dhaingean roimhse seo. Táthar ag súil go mbeidh deis ag Muiris leis tabhairt faoi obair ar phlean do bhaile an Daingin, baile atá ainmnithe mar Bhaile Seirbhíse faoi Acht na Gaeltachta 12. Is in Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí a oibríonn Muiris agus saineolas aige i réimse na pleanála teanga.

 

Teangacha Mionlaigh