Dátaí don ndialann & nuacht
Dates for your diary & news

 

 

 

Go raibh maith agaibh! Craic ag an bhFéile BídhBhí ana chraic ag Tobar Dhuibhne ag an bhFéile Bídh ag caint libh, míle buíochas as labhairt linn ar an lá! Más mian leat abhrú le cur i bhfeidhm an Phlean nó má tá aon smaoineamh fé leith agat, fáilte romhat teacht i dteagmháil linn!

 

 

 

 

                               Imeachtaí agus Ócáidí/ Events

                                            Imeacht sóisialta na míosa:

                                            Céilí Mór(Breis eolais thíos)

               Scéim Spóirt Fógartha! // Sports’ Scheme Announced

 

Scéim Meantóireachta Spóirt chun tacú le do Chumann tuilleadh Gaelainne a úsáid!
Sports’ Mentoring Scheme to support your Club to use more Irish!
Uair Eolais / Info Hour – Halla Spóirt na Pobalscoile, 26ú Nov. / Samhain – 19:00 – 20:00. Bígí linn!
Clárú don Spórt anseo / Register for Sport here

 

 

 

 

Seit na Samhna / Set Dancing! 

Beidh ceardlanna Rince Seite le Christy Mac Gearailt i nDún Chíomháin, Baile an Fheirtéaraigh an mhí seo.
Bí linn ar an 19ú Samhain agus an 28ú Samhain agus cuir ort do bhróga rince!
Set dancing as Gaelainn – all welcome! 

 

 

 

 

 

Imeachtaí Teaghlaigh! / Family Events

Idir Grúpaí Súgartha, Scléip an tSathairn, Cuairteoirí Baile agus áiseanna a chur ar fáil, tacaíonn Tús Maith le tuismitheoirí agus leanaí á dtógaint acu le Gaelainn!
Tús Maith support parents who are raising their children through Irish – it’s never too late to start using Irish with your family!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imeachtaí na Nollag!  / Christmas Events

Tá Santaí ag teacht go Corca Dhuibhne ar an 6ú Nollaig!
Ceolchoirm na Nollag le ranganna ceoil Chaitríona Uí Mhurchú – 13ú Nollaig ag a 17:00 ar an mBuailtín

Blaiseadh d’imeachtaí na míosa seo caite:

 

 

 

Pictiúirí breise ar leathanach Facebook Twitter agus Instagram Thobar Dhuibhne!

Tráth na gCeist – ‘Muna mbuathfam, suathfam’


 
Oíche Shamhna le Tús Maith

Rince Seite!

COMHGHAIRDEACHAS — Buaiteoirí an Oireachtais! 

 

 

 

COMHGHAIRDEACHAS leis na héinne a ghlac pairt i gcomórtaisí an Oireachtais in CityWest i mbliana. Táimidne ana bhródúil ar fad as na héinne a chuaigh ar stáitse agus míle comhghairdeachas leo siúd a bhuaigh duais!
Beidh cuid acu siúd thuas le feiscint ag Ceiliúradh an Oireachtais – Dé Céadaoin 13ú Samhain, 18:00, in Áras Bhréanainn. Fáilte roimh chách.

 

 

 

COMHGHAIRDEACHAS le Máirín Uí Shé a d’eisigh Órchiste Nollag le déanaí.
COMHGHAIRDEACHAS le hEibhlín Uí Iarlaithe a sheol Orla Uan sa Chathair.

Plean Teanga Chiarraí Thiar – tá ról againn ar fad! 

Má tá aon ócáid nó imeacht as Gaelainn ar siúl gur mhaith leat a chur chun cinn, is féidir le Tobar Dhuibhne é a scaipeadh ar Facebook, Twitter, Instagram nó an nuachtlitir seo!

Imeachtaí seachtainiúla eile as Gaelainn:

 • Yoga – gach Máirt – Áras Bhréanainn – Baile an Fheirtéaraigh – 19:00 – €10.
 • Maidin Chaife – gach Céadaoin – Siopa an Phobail – An Clochán – 10:30.
 • Allagar na hAoine – gach Aoine – An Díseart, An Daingean – 11:30.
 • Máistrí Beaga: Ranganna Ealaíne do leanaí 6-12  – gach Máirt – An Máimín – €12 – Elouise 0868781211.
 • Tinteán Ceoil – gach Luan – Halla le Chéile, An Clochán – 19:30

  Imeachtaí agus ócáidí aonuaire eile: 

 • Scléip an tSathairn: Ceardlann Chócaireachta – 16ú Samhain  – An Clochán – 11:00.
 • Cruinniú Eolais Áiseanna na hÓige – 20ú Samhain – Áiseanna na hÓige, An Daingean – 10:30 – 13:00.
 • Aon Scéal? Filíocht agus Prós – 20ú Samhain – Tigh Uí Chatháin, Baile an Fheirtéaraigh – 21:00.
 • Leacht Staire: Bríd Ní Mhórain “Na Mná Feasa agus an Leigheas Traidisiúnta i gCorca Dhuibhne agus in Éirinn” – Déardaoin, 21ú Samhain – Áras Bhréanainn -19:00.
 • Féile Litríochta an Daingin – Féile nua le roinnt imeachtaí Gaelainne ann – 22ú, 23ú agus 24ú Samhain – breis eolais: Féile Lit
 • Díolachán Cístí – 24ú Samhain – Teach Siamsa na Carraige – 12:00.
 • Cluiche Cartaí – 24ú Samhain – Tigh Uí Chuinn, Ceann Trá – 18:00.
 • Aonach na Nollag – 1ú Nollaig – Halla le Chéile, An Clochán – 14:00.
 • Suirbhé Socheacnamaíochta Chorca Dhuibhne  – breis eolais Mairt Uí Léime – 0861581218.

Imeachtaí atá ar na bioráin;

** Tús le Scéim Spóirt ** Dráma do leanaí  ** Céilí Mór na Rince Seite ** Dáidí na Nollag ** Ceiliúradh Bliana ar an bPlean Teanga ** Club Filíochta **

Bímid i gcónaí sa tóir ar Áisitheoirí chun ranganna / ceardlanna / séisiúin a dhéanamh timpeall Chorca Dhuibhne – fáilte roimh na haon rud, bíodh sé beag nó mór! Ciorcal Comhrá a chur le chéile, nó fiú Féile Cheoil a eagrú! Bígí i dteagmháil más suim leat é.

Bígí linn ar FacebookTwitter agus Instagram leis – nascanna thíos.

                       “Gaelainn Labhartha, Pobal Nasctha”