Comórtas Reatha na Gaeltachta 2022

Clárú leis an nasc thíos.

https://forms.gle/HvSPeZcaibpWEHQ58

Cén pobal Gaeltachta is aclaí in Éirinn? Glac páirt sa chomórtas uile Ghaeltachta seo ar son pobal Chiarraí Thiar! Siúil nó rith ar a laghad faoi dhó sa tseachtain, déan íosmhéid 10km san iomlán, agus beidh tú mar chuid d’fhoireann dod’ cheantair Ghaeltachta! Á eagrú i gCiarraí Thiar ag Tobar Dhuibhne agus Dúchas an Daingin. Ní mór duit a bheith os cionn 16 bhliain d’aois le páirt a ghlacadh sa Chomórtas seo. Má tá tú idir 16 agus 18, ní mór do do thuismitheoir / caomhnóir clárú duit ar do shon.

Seachtain na Gaeilge

Tá áthas ar Thobar Dhuibhne agus Dúchas an Daingin a fhógairt go mbeidh Rith/Siulóid á eagrú againn don bpobal mar sheoladh do Sheachtain na Gaelainne le hEnergia 2022 i gCúige Mumhan.

Tá fáilte roimis gach éinne na bróga a chur orthu agus dul timpeall Slí na Sláinte sa Daingean! Beidh t-léinte, ceol ó Nicole Ní Dhubhshláine, Kyle MacAuley agus Méabh Ní Bheaglaioch, agus uachtar reoite ó Murphy’s ann, le go leor dathanna le feiscint ar na sráideanna chomh maith!

Dáta: 12/03/2022
Am: 11.00 r.n.
Ionad: An Ché, Daingean Uí Chúis

Gheobhaidh an chéad 40 a chláraíonn t-léine don rás!

Suim agat feabhas a chur ar do chuid Gaelainne?

An bhfuileann tú ag iarraidh feabhas a chur ar do chuid Gaelainne?
Are you looking to improve your Irish?

Tá rough leathan cúrsaí tosnaithe le déanaí againn! 
Tobar Dhuibhne have recently started a wide range of courses:

 

Gaelainn do Thuismitheoirí –
Seisiúin Gaelainne neamhfhoirmeálta le Róisín Uí Shíthigh (Ní Lúing) dírithe ar thuismitheoirí. Thosnaigh dhá theacht le chéile le déanaí. Deis anseo do thuismitheoirí díriú ar an dteanga a bhíonn in úsáid le leanaí. Tá fáilte roimis na rannpháirithe pé ábhair/ceisteanna atá acu féin a phlé. Bíonn na seisiúin ar siúl tráthnóna Máirt agus maidin Chéadaoin – bíodh do mhuga tae nó caife ullamh agat! 

Informal Irish language sessions with Róisín Uí Shíthigh (Ní Lúing) focussed on parenting. Two groups started again recently. This is a great opportunity to focus on the language that’s used while dealing with children. Parents are welcome to discuss any topics/questions that they may have. The sessions run on Tuesday evenings and Wesnesday mornings – all you need is your mug of tea or coffee! 

 

 

Cleachtadh Cainte –
Deis anseo do Ghaelainn a chleachtadh. Tá dhá sheisiún tosnaithe anois le Vincent Manning ar Zoom! Tá uimhreacha móra agus suim mhór sa togra seo mar sin beidh cúpla seisiún eile á thosnú againn go lauth. Más spéis leat freastal air nó seisiúin a stiúradh gabh i dteagmháil! 

Would you like to practice your spoken Irish? 2 sessions of  Cleachtadh Cainte with Vincent Manning on Zoom are in full swing. There has been a big interest in this so we’ll be adding additional sessions in the coming weeks. If you’d like to attend or lead a session get in touch!

 

 

Cúrsa Cainte do Chúramóirí Leanaí & Tuismitheoirí –
Gearrchúrsa 8 seachtaine dírithe ar dhaoine go dteastaíonn uathu bheith ag plé le cúram leanaí. Cumasú ar stór focal agus nathanna cainte de réir teamaí a bheidh sa chúrsa. Bunleibhéal áirithe Gaelainne ag teastáilt. Oiriúnach d’aon saghas duine – cúramóirí leanaí nó tuismitheoirí a dteastaíonn uathu cur lena leibhéal Gaelainne labhartha. Deis oiliúna is ea í d’éinne gur mhaith leo bheith ag obair le naíonraí / naíolanna Gaeltachta sa todhchaí.

A short 8 week course directed at people who work with children, or who want to. Improve your vocab and phrases in Irish broken into themes. A certain foundational level of Irish is required. Suitable for all – especially childcare professionals or parents who want to improve their level of spoken Irish. This is a good training opportunity for those who would like to work with childcare services in the Gaeltacht in the future.

 

Na scéimeanna ar fad thuas saor in aisce ach clárú le Tobar Dhuibhne (pleanteanga@cfcd.ie nó 066 9156 100) roimh ré. Má tá aon eolas eile ag teastáil ní gá ach teagmháil a dhéanamh linn! 

 

 

Anso is Ansúd 30ú Lúnasa 2017

Cúrsaí Gaelainne & Oidhreachta do Dhaoine Fásta  Clár 2017

An Fómhar ag druidim linn anseo faraoir agus clabhsúr á chur againn le clár oibre teagaisc na bliana seo 2017 do Dhaoine Fásta a thagann chugainn ó chian is ó chóngar. Gabhaimid buíochas le foireann bainistíochta, foireann teagaisc agus go leor leor aoichainteoirí ar na cúrsaí i rith na bliana, le lucht soláthair lóistín as a gcabhair is a gcomhoibriú in ullmhú na gcúrsaí. Buíochas daoibhse a dhein teagmháil le hOidhreacht Chorca Dhuibhne maidir le lóistín a chur ar fáil ar phraghas réasúnta in bhur dtithe féin.  Is mór againn bhur gcomhoibriú.

Rannpháirtithe Chúrsa Cheiliúradh Lúnasa 2017 agus Cosán na Naomh á shiúl acu.
(Pic. Caitríona Ní Chathail)

 

Oíche Chuideachtain i Músaem Chorca Dhuibhne (pic. Pádraig Mac Eochaidh)

 

Cúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta sa Daingean 2017/2018

Anois an t-am chun a bheith ag cuimhneamh ar Chúrsa Gaeilge do Dhaoine Fásta a dhéanamh sa Daingean nó i mBaile an Fheirtéaraigh i rith an gheimhridh.  Cuirfear tús leis na Ranganna seo go léir i mí Dheireadh Fómhair.  Anseo thíos tá liosta desna cúrsaí a bheidh á reáchtáil ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne ó mhí Dheireadh Fómhair ar aghaidh:

  • TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) ag Leibhéil A2, B1 & B2 (ag brath ar éileamh)
  • Cúrsa Comhrá do Thuismitheoirí – Meánleibhéal
  • Cúrsa Gramadaí/Léitheoireachta Ardleibhéal
  • Ciorcal Comhrá Meánleibhéal
  • Maidean Chaife & Cíoradh Focal

Más suim leat ceann ar bith de na cúrsaí thuasluaite dein teagmháil le hOidhreacht Chorca Dhuibhne ag 066 9156100 nó cuir ríomhphost go dtí eolas@cfcd.ie.  Sa chéad eagrán eile de West Kerry Live fógrófar dáta do Mheasúnú dosna daoine a bhfuil fonn orthu tabhairt fé chúrsa TEG i mbliana.

An Irish Language Course for Adult  Beginners will be organised by Oidhreacht Chorca Dhuibhne in Dingle this autumn, if there is sufficient demand. Please ring 066 9156100 or e mail eolas@cfcd.ie for further information with regard to courses commencing in October.

 

Café Mhúsaem Chorca Dhuibhne

Buail isteach go dtí Café Mhúsaem Bhaile an Fheirtéaraigh idir seo agus deireadh mhí Mheán Fhómhair le haghaidh cupa tae/caife agus císte, nuair a bheidh saothar leis an bpéintéir Bob Ó Cathail ar taispeáint ann agus ar díol chomh maith le rogha mór leabhar as Gaeilge ar na seilfeanna.

 

Na Rógairí Beaga – Grúpa Súgartha do Leanaí Beaga

Cad is Grúpa Súgartha ann?

Grúpa a thagann le chéile chun deiseanna a thabhairt do leanaí óga agus a dtuismitheoirí bualadh le chéile. Deis a bhíonn ann don gcairdeas, chun a bheith ag foghlaim agus chun go mbeidh na leanaí ag imirt.

Buntáistí an Ghrúpa Súgartha?

Dá mhéad deiseanna a bhíonn ag leanbh bualadh le leanaí eile is ea is mó de mhuinín a bheidh aige agus é ag sóisialú. Tugann an grúpa súgartha deis do mháithreacha óga aithne a chur ar a chéile – deis don gcuideachta is ea é chomh maith le heolas agus comhairle a roinnt lena chéile – toisc go bhfuil an grúpa á stiúradh trí Ghaelainn tugann sé deis don leanbh nách bhfuil Gaelainn sa bhaile aige Gaelainn a shealbhú agus deis don  leanbh go bhfuil sí aige, í a shaibhriú.

Cé a reáchtálann an grúpa?

Tús Maith (Scéim Teanga de chuid Oidhreacht Chorca Dhuibhne) a stiúrann an grúpa súgartha. Tá an grúpa maoinithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Cé a bhaineann leas as an ngrúpa?

Tá fáilte roimis na haon leanbh fé cúig  agus tuismitheoir nó feighlí  ina theannta, freastal ar an ngrúpa.

Cé chomh fada is a bhíonn an seisiún?

11.00 – 12.15 gach Máirt i mBaile an Fheirtéaraigh & Dé Céadaoin sa Chlochán, 10.30 – 12.00 Dé Céadaoin sa Daingean agus 10.30 -12.00 gach Luan i Lios Póil.

Teagmháil/Gach Eolas:  Cuir glaoch ar Orlaith ag 066 9156100 nó cuir ríomhphost chuici ag orlaith@cfcd.ie.

 

Dinnéar d’Aosaigh

Beidh an lón á chur ar fáil arís san Ionad Tacaíochta Teaghlaigh in Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh ag 1.00 ón nDéardaoin, 7ú Meán Fómhair agus uair sa choicís ina dhiaidh sin.  Glaoigh ar 066 9156100 chun d’áit a chur in áirithint.

 

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne
Oidhreacht Chorca Dhuibhne
066 9156100 nó eolas@cfcd.ie
www.oidhreacht.ie
www.cfcd.ie
Táimid ar Twitter agus Facebook

Anso is Ansúd 16ú Lúnasa 2017

Anso is ansúd i gCorca Dhuibhne

 Fearaimid na múrtha fáilte rompu sin go léir go dtí Ceiliúradh Lughnasa 2017. 117 duine fásta ós na ceithre hairde tagtha chun saol is teanga na nGael a cheiliúradh linn anso ar chúrsaí Oidhreacht Chorca Dhuibhne in Áras Bhréanainn Chorca Dhuibhne. Gabhaimid buíochas lenár bhfoireann teagaisc, ár n-aoi chainteoirí agus sibhse go léir a thacaigh linn in aon tslí. Anso thíos tá comhairle do rannpháirtithe Cheiliúradh 2017  ónar gcara Vitaly ó Mhoscó na Rúise (nach bhfuil ábalta a bheith linn i mbliana)

Seachtain na Gaeilge – 2017

Cúpla comhairle do rannpháirtithe

Éist leis an múinteoir
Roinn do chuid smaointe
Inis do scéalta
Scríobh cúpla líne.
Abair a gceapann tú
Glac leis and tuairim
Nó bí ag argóint
Gan aontú le héinne.
Ach ná habair aon fhocal ar bith as Béarla!

 

Téir ar na sléibhte
Tabhair cuairt ar an mBlascaod
Siúil tríd an scamall
Gan bóthar féd chosa.
Bain sup as lá gréine
Ag snámh i mBéal Bán
Ag blaiseadh an tsamhraidh
Ag mothú an bhrothaill.
Ach ná cuir in iúl do ghliondar as Béarla!

 

Tar i dteach tábhairne
Ól le do chairde
Cas an t-amhrán
Agus bí i do réalt.
Téir siar ó thuaidh
Muscail do Ghaeilge
Oscail do chroí
Agus aimsigh an chraic.
Ach ná mill oíche den scoth le Béarla!

Ó Vitaly Kovalchuk 

Vitaly Kovalchuk

 

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne
Oidhreacht Chorca Dhuibhne
066 9156100 nó eolas@cfcd.ie
www.oidhreacht.ie
www.cfcd.ie
Táimid ar Twitter agus Facebook

Anso is Ansúd 4ú Iúil 2017

Cúrsaí Gaelainne do Dhaoine Fásta

An Fómhar ag druidim linn anseo faraoir agus clabhsúr á chur againn le clár oibre teagaisc na bliana seo 2017 ach níl deireadh fós leis na cuairteoirí.  Fáiltíonn Oidhreacht Chorca Dhuibhne leis an 140 mac léinn fásta a bheidh ag freastal ar Cheiliúradh Lúnasa in Áras Bhréanainn ón 14ú – 19ú Lúnasa i mbliana.  Seanachairde is ea cuid mhaith desna rannpháirtithe agus táimid buíoch dóibhsean as an tacaíocht leanúnach do chúrsaí na hOidhreachta.  Fáiltímid ach go háirithe leis na daoine atá ag teacht chugainn don gcéad uair agus tá súil againn go mbainfidh siad tairbhe agus taitneamh as an tseachtain mhór ranganna, turasanna, cainte is imeachtaí oidhreachta agus cultúir I gCorca Dhuibhne.  Gabhaimid buíochas le foireann bainistíochta agus foireann teagaisc agus go leor leor aoichainteoirí ar an gcúrsa agus le lucht soláthair lóistín as a gcabhair is a gcomhoibriú in ullmhú an chúrsa seo. Buíochas daoibhse a dhein teagmháil le hOidhreacht Chorca Dhuibhne maidir le lóistín a chur ar fáil ar phraghas réasúnta in bhur dtithe féin.  Is mór againn bhur gcomhoibriú.

 

Seachtain Oidhreachta 2017 19ú – 27ú Lúnasa 2017

Beidh an tSeachtain Oidhreachta á reáchtáil ag an gComhairle Oidhreachta ag deireadh mhí Lúnasa chun deis a thabhairt do phobal na hÉireann a n-oidhreacht chultúir fhéin a cheiliúradh.  Is féidir eolas a fháil ar na céadta imeachtaí a bheidh ar siúl ar fud na tíre ar an suíomh idirlín www.heritageweek.ie, agus béim i mbliana ar dhúlra na hÉireann agus ar shult a bhaint as.  Anso i gCorca Dhuibhne beidh saorchead isteach go dtí Músaem Chorca Dhuibhne i mBaile an Fheirtéaraigh ar an nDomhnach an 20ú Lúnasa agus arís ar an nDomhnach an 27ú Lúnasa 2017.  Chomh maith leis sin, beidh sraith cainteanna insan Jerome Connor Gallery (South Pole Inn) in Abhainn an Scáil.  Beidh ‘Return of the Vanished Church’ ag 7.30 pm ar an 19ú Lúnasa, ‘The Cruickshank Redemption’ ag 8.00 ar an 25ú Lúnasa agus ‘Policeman, Painter and Sailor’ ag 8.00 ar an 26ú Lúnasa.  Beidh seoladh an leabhair Termini Naturae sa Díseart sa Daingean ar an 23ú Lúnasa ag 8.00 p.m.  Chomh maith leis sin beifear ag breathnú ar na míolta móra ar Cheann Sraithe óna 2.00-5.00 ar an 26ú Lúnasa.  Saorchead isteach go dtí na himeachatí seo go léir agus fáilte roimh chách.

 

Café Mhúsaem Chorca Dhuibhne

Buail isteach go dtí Café Mhúsaem Bhaile an Fheirtéaraigh idir seo agus deireadh mhí Lúnasa  nuair a bheidh saothar leis an bpéintéir Bob Ó Cathail ar taispeáint ann agus ar díol chomh maith le rogha mór leabhar as Gaeilge.

 

Míle Míle i gCéin The Irish Language in Canada

Tréaslaímid a shaothar le Danny Doyle, fear óg ó Cheanada a bhuail isteach chun na hOidhreachta i rith na seachtaine seo caite le cúpla cóip dá shaothar ar stair na Gaeilge i gCeanada.  Tá Gaelainn ag Danny féin agus chaith sé cúpla samhradh anseo ar an mBuailtín ag cur barra feabhais ar a chuid Gaelainne.  Tá cúpla cóip den leabahr ar díol i Músaem Chorca Dhuibhne.  Tréise leat a Dhomhnaill.

 

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne
Oidhreacht Chorca Dhuibhne
066 9156100 nó eolas@cfcd.ie
www.oidhreacht.ie
www.cfcd.ie
Táimid ar Twitter agus Facebook