Aonach na nGairmeacha Thobar Dhuibhne in Óstán na Sceilge

Bhailigh na céadta duine óg le chéile chun freastal ar Aonach na nGairmeacha Thobar Dhuibhne, Dé Céadaoin an 12ú Deireadh Fómhair in Óstán na Sceilge. Fuair scoláirí meánscoile Ghaeltacht Chorca Dhuibhne deis iontach cloisint ó shaineolaithe éagsúla mar gheall ar a slí beatha, le meascán cuir i láthair ó dhaoine ósna meáin, eolaíocht, gnó, sa Státseirbhís, aistriúchán, ateangaireacht, turasóireacht, taisteal agus cúrsaí Ollscoile.

Bhí nach mór 300 scoláire ann ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne agus Coláiste Íde i láthair ar an lá. Aoichainteoirí iontacha a bhí ag labhairt ar an lá i réimsí difriúla oibre a thug spléachadh luachmhar dos na daoine óga mar gheall ar na deiseanna atá ann don nduine le Gaelainn. I measc na ndaoine a bhí ag caint, bhí Brian Tyers, Tráchtaire Spóirt le TG4, Aedín Ní Bhriain, Comhairle Contae Chiarraí, Séaghan Ó Súilleabháin “The Kerry Cowboy”, Barry Ó Siochrú Oifigeach Gaelainne le Comhaltas na Mac Léinn in Ollscoil na Gaillimhe, Éanna Ó Conchúir le Beo Fitness, Cristín de Mórdha le Dúchas an Daingin, Matt Mac Cárthaigh, ateangaire agus aistritheoir, Edel Ní Bhraonáin le Gael Linn, agus Ciara O’Halloran ó Mhara Beo an Daingin.

Dhá sheisiún fónta a bhí ann ina bhfuair na scoláirí am máinneáil timpeall na seastán ag deireadh na cainte agus ceisteanna a chur ar na haíonna a bhí ann. Anuas ar na cainteoirí thuas, bhí seastán ann ó Orlaith Ruiséal, Oidhreacht Chorca Dhuibhne & Tús Maith, Kevin O’Shea, Comhaontas Turasóireachta Chorca Dhuibhne, Caoileann Ní Dhonnchadh, Insititúid Oideachais Marino agus Údáras na Gaeltachta. Lá tairbheach a bhí ann dos na héinne, agus bhain na scoláirí meánscoile ana leas as an Aonach.

Tuilleadh eolas – John Prendergast, Oifigeach Pleanála Teanga Chiarraí Thiar le Tobar Dhuibhne. J.prendergast@cfcd.ie / 087 376 9538.

Campa Ballet, Ceol & Craic

Beidh campa Ballet, Ceol & Craic ag tosnú ar an 15ú Lúnasa i Halla Cheann Trá. Óna 1 i.n – 4 i.n a bheidh sé ar siúl. Campa 5 lá ata i gceist ó Luan go Déardaoin. Don aois ghrúpa 4-12 an campa. Is í an Ghaelainn teanga an champa agus moltar do thuismitheoirí seo a phlé leis an leanbh / na leanaí sara gcláraítear iad.

Foirm Clárúcháin :  https://forms.gle/UeJsA3Rg4oHmEaSb8

Tacaíochtaí dod Ghnó

Le deanaí bhí ceardlann againn ar líne ar úsáid na Gaelainne ar na meán shóisialta & na tacaíochtaí atá ar fáil ó Thobar Dhuibhne & ó Dhúchas an Daingin dosna gnóanna anseo i gCorca Dhuibhne.

Thíos tá nascanna do áiseanna agus tacaíochtaí atá ar fáil /Here are the links, resources and supports.

Aistriúchán / Translation:

Scéimeanna & Aitheantas / Schemes & Recognition

Nithe Eile/Other:

  • Suaitheantais/Badges – Tá Gaelainn agam

Comharthaí Gnó ar fáil saor in aisce ó Dhúchas an Daingin & Tobar Dhuibhne / Business Signs available free of charge for your business from Tobar Dhuibhne & Dúchas an Daingin.

Má tá cabhair ar bith ag teastáil uait, bí i dteagmháil linn.

John Prendergast                &             Evelyn Ní Lúing

j.prendergast@cfcd.ie                        ocpt@cfcd.ie

0873769538                                       0873779337