What is Tús Maith?

Tús Maith or the Home Language Visitor Scheme is an initiative of the Irish Language & Cultural organisation Oidhreacht Chorca Dhuibhne, based in Ballyferriter, Co. Kerry (since 2005) to support families raising their children through Irish, both native speakers and also those non-Irish speakers who wish to use more Irish in their daily lives or prepare their children for Irish medium Early Childhood or Primary and Post-Primary education in the West Kerry Gaeltacht. Tús Maith organises home language visits, play groups, special annual events such as an Easter Egg Hunt and an activity club for young native speakers, Scléip an tSathairn to assist parents in their efforts to access Irish speaking only activities.

The scheme Tús Maith employs a Supervisor and four Home Language Visitors who are native speakers of Irish, who raised their own families through Irish and who have completed a Certificate in Continuing Professional Development from Dublin Institute of Technology.

Orlaith Ruiséal

Áine Uí Fhlaithearta

Máire de Baróid

Áine Mhic Gearailt

This service is suitable for infants and children up to 4 years.  Language choice is discussed with prospective parents,  or by the Supervisor as part of pre-natal groups organised by the Health Service Executive in Tralee.  A Bounty Pack is presented to new parents on the birth of a child.  A Home Language visit is arranged at a time to suit all.  Help is available to native speakers whose children’s language will benefit from being enriched – by story, song, verse etc.  Advice is given to other parents on the best approach to adopt with regard to language development in the home. A resource library is available for parents who wish to access listening, reading and play material.

Sicín Mise go Sona Sásta

Amhráín agus Rannta don Aos Óg atá anso agus iad á rá ag Bernie Pháid Ní Mhuircheartaigh agus Páidí Mhárthain Mac Gearailt. Seo cuid desna hamhráin a roinneann Cuairteoirí Baile Tús Maith leis an aos óg agus iad i mbun Cuairteanna Baile, Grupaí Súgartha agus ócáidí scléip an tSathairn in larthar Dhuibhneach, sa Chlochán agus i gCiarraí Theas.

 

Micilín Muc

by Bernie Pháid Ní Mhuircheartaigh & Páidí Mhárthain Mac Gearailt

Orla Uan Scéal & CD

Uainín beag gleoite atá ábalta labhairt is ea Orla Uan. Éist léithe, bí leithe agus í ag imirtagus ag labhairt Gaelainne ar Chruach Mhárthain.

Má iompaíonn leanaí/déagóirí ar Bhéarla…deich bpíosa comhairle

Go minic nuair a bhímid ag labhairt lenár gcuid leanaí as Gaeilge, freagraíonn siad as Béarla. Tá a leithéid coitianta go leor, ní amháin anseo ach i dtíortha eile má bhíonn an teanga timpeallaithe ag mórtheanga dhomhanda mar Bhéarla.

Cad is ceart a dhéanamh má tharlaíonn a leithéid?

1. Ná cas ar an mBéarla! Cloígh leis seo i gcónaí. Má chuireann siad ceist as Béarla-freagair as Gaeilge agus ná haistrigh do fhreagra go Béarla
2. Meabhraigh: Seans nach leanfaidh sé seo ar aghaidh i gcónaí- d’fhéadfadh scéal difriúil bheith acu i gceann míosa- bíonn déagóirí luaineach nó guagach go minic agus bíonn piarbhrú 7rl orthu.
3. Meabhraigh: Braitheann an-chuid ar chomhdhéanamh an ghrúpa-d’fhéadfadh sé athrú má bhíonn déagóirí eile i láthair / cuid acu as láthair
4. Ná lig don fhreagra as Béarla cur isteach ort- cé go mbeifeá mí-chompóradach/ buartha. Más féidir ná lig puinn ort ach lean ar aghaidh as Gaeilge agus ná tabhair aon cheann do fhreagraí bheith as Béarla. Bí ar nós cuma liom fúthu.
5. Mínigh dóibh am éigin agus (arís bí ar nós cuma liom faoi) an chúis go bhfuil Gaeilge á húsáid agat an t-am ar fad.
6. Meabhraigh: muna mbíonn cleachtadh ag leanaí/déagóirí ar labhairt na Gaeilge le chéile sa chéad áit- tá sé deacair orthu iompú uirthi
7. Meabhraigh nach maith le déagóirí éinne bheith fágtha ar lár sa chomhrá-má tá duine nach bhfuil ar a chompord leis an teanga ina measc-casfaidh siad ar Bhéarla-fiú i ngan fhios dóibh
8. Bíodh foighne agat! Ach lean ort le Gaeilge!
9. Athraíonn rudaí le himeacht ama
10. Dea-shampla a thabhairt-labhair an teanga le daoine fásta eile ina láthair

Further Information:

TÚS MAITH / Scéim na gCuairteoirí Baile
Stiúrthóir: Orlaith Ruiséal
Oidhreacht Chorca Dhuibhne
Baile an Fhéirtéaraigh
Teagmháil: 066 9156100;

orlaith@cfcd.ie;

www.tusmaithocd.ie; www.oidhreacht.ie