26ú Aibreán 2016


Scéal do Thuismitheoirí fé chúrsaí teanga ag baile: Má iompaíonn leanaí/déagóirí ar Bhéarla…deich bpíosa comhairle daoibh

Go minic nuair a bhímid ag labhairt lenár gcuid leanaí as Gaeilge, freagraíonn siad as Béarla. Tá a leithéid coitianta go leor, ní amháin anseo ach i dtíortha eile má bhíonn an teanga timpeallaithe ag mórtheanga dhomhanda mar Bhéarla.

Cad is ceart a dhéanamh má tharlaíonn a leithéid?

 • Ná cas ar an mBéarla! Cloígh leis seo i gcónaí. Má chuireann siad ceist as Béarla-freagair as Gaeilge agus ná haistrigh do fhreagra go Béarla.
 • Meabhraigh: Seans nach leanfaidh sé seo ar aghaidh i gcónaí- d’fhéadfadh scéal difriúil bheith acu i gceann míosa- bíonn déagóirí luaineach nó guagach go minic agus bíonn piarbhrú 7rl orthu.
 • Meabhraigh: Braitheann an-chuid ar chomhdhéanamh an ghrúpa-d’fhéadfadh sé athrú má bhíonn déagóirí eile i láthair / cuid acu as láthair
 • Ná lig don fhreagra as Béarla cur isteach ort- cé go mbeifeá mí-chompóradach/ buartha. Más féidir ná lig puinn ort ach lean ar aghaidh as Gaeilge agus ná tabhair aon cheann do fhreagraí bheith as Béarla. Bí ar nós cuma liom fúthu.
 • Mínigh dóibh am éigin agus (arís bí ar nós cuma liom faoi) an chúis go bhfuil Gaeilge á húsáid agat an t-am ar fad.
 • Meabhraigh: muna mbíonn cleachtadh ag leanaí/déagóirí ar labhairt na Gaeilge le chéile sa chéad áit- tá sé deacair orthu iompú uirthi.
 • Meabhraigh nach maith le déagóirí éinne bheith fágtha ar lár sa chomhrá-má tá duine nach bhfuil ar a chompord leis an teanga inameasc-casfaidh siad ar Bhéarla-fiú i ngan fhios dóibh.
 • Athraíonn rudaí le himeacht ama.
 • Dea-shampla a thabhairt-labhair an teanga le daoine fásta eile ina láthair

 

Súil ar aghaidh: Cúrsaí do Dhaoine Fásta ag Oidhreacht Chora Dhuibhne do 2016

Ná dearmad dhá chúrsa eile a bheidh á reachtáil ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne amach anseo:

 1. Gaeilge, Ealaín & Filíocht 17ú, 18ú & 19ú Meitheamh: Costas €135

 2. Gaeilge, Sláinte Coirp is Anama .i. Yoga as Gaeilge, 17ú, 18ú & 19ú Meitheamh 2016: Costas €135 (Rogha lá amháin, dhá lá nó trí lá a dhéanamh ag €10 an seisiún), de réir mar a oireann)

(Níl na cúrsaí seo oiriúnach do Ghlantosnaitheorií sa Ghaeilge/These courses are not suitable for Beginners. See www.oidhreacht.ie for an Irish Language Course for Beginners or see above)Tuilleadh Eolais ar na cúrsaí seo ar fad agus ar chúrsaí eile Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh ag: www.oidhreacht.ie /
eolas@cfcd.ie / 066 91 56100 / Facebook .


Nead an Phobail

 

 

Comhghairdeas le Dómhnal Ó Bric as an ealaín bhalla álainn leis atá le feiscint anois ar an tslí isteach go dtí Nead an Phobail, áras ina bhfuil Naíonra, Naíolann agus Seomra Pobail Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Bhaile an Fheirtéaraigh.

Tionólfar ócáid do Sheanóirí ar an mBuailtín san Ionad gach aon choicís ar an nDéardaoin as seo amach. Cuir áit in áirithe roim ré – ní gá ach glaoch a chur ar Orlaith  ag 066 91 56100. Beidh an chéad lón eile againn ar an 5ú Bealtaine 2016, agus ceann eile ar an 19ú Bealtaine.


Don Aos Óg!

Cuirfear tús le sraith Ranganna Ealaíne don aoisghrúpa 8-12 bhl. san Ionad Tacaíochta Teaghlaigh i mBaile an Fheirtéaraigh óna 4.30 – 5.30 i.n ar an 4ú, 11ú, 18ú & 25ú Bealtaine 2016. €5 an duine an táille. Cuir fios ar Orlaith ag 066 91 56100. go luath chun áit a chur in áirithint. Níl slí ann ach do dheichniúr. Jane Ní Mhurchú a bheidh á stiúradh.


Cibeal ar an Meal

arna eagrú ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne i gcomhar le Féile na Bealtaine 2016 agus le maoiniú ó Chomhairle Contae Chiarraí Dé hAoine 29ú Aibreán:

Clár na nImeachtaí

10.00 – 11.00 Blúiríní Eolais & Staire ó Dhún Chaoin John Kennedy @ TOSTA

12.00 – 1.30 Maidean Chaife @ TOSTA (laistiar de Ollmhargadh Uí Ghairbhí)

1.30 – 2.00 Rince Seite fén aer ag an gCrosaire @ TOSTA le Aingeal Uí Ghrifín agus ceoltóirí áitiúla

2.30 Siúlóid Oidhreachta sa Daingean Isabel Bennett, Seandálaí. Ag fágaint TOSTA ag 2.30. (As Gaeilge a reáchtálfar na himeachtaí seo)

Comharchumann Forbartha Chorca
Dhuibhne
Oidhreacht Chorca Dhuibhne
066 91 56100
eolas@cfcd.ie
www.oidhreacht.ie / www.cfcd.ie
@oidhreachtcd