24ú Bealtaine 2016

 

Litríocht na nÓg

Is tú mo Laoch

Ealaíontóir den scoth,

Cluas le héisteacht

Lámh le greim a bhreith uirthi.

Tá dúil ag an mbeirt againn san ealaín.

Tugann tú comhairle dom ina taobh.

Is brae leat a bheith ag tarraingt,

Is breá liom an sceitsceáil.

Tá spéis ag an mbeirt againn sa cheol.

‘Clasaiceach’ a deir tusa,

‘Pop’ a deirimse ach fós, is breá liom tú –

Is tú mo Mhamó.

Comhghairdeas le Orla Ní Bheaglaoich, Pobalscol Chorca Dhuibhne, An Daingean a bhfuil an dán seo léithe i gcló in Comhar na nÓg – iris litríochta don aos óg. Ghlac Orla páirt i Scéim an Scríbhneora Chónaithigh fé stiúir an fhile Bríd Ní Mhóráin. Scéim de chuid Oidhreacht Chorca Dhuibhne do scríbhneoirí óga í seo.


Súil ar aghaidh: Cúrsaí do Dhaoine
Fásta ag Oidhreacht Chora Dhuibhne
do 2016

Cuireann Oidhreacht Chorca Dhuibhne na múrtha fáilte roimh an bhreis is 30 scoláire atá tagtha anseo go dtí an Lárionad Gaeilge is Gaeltachta i mBaile an Fheirtéaraigh, ar chúrsa Gaeilge le hOidhreacht Chorca Dhuibhne. Tá scoláirí ann ó CUA (Catholic University of Washington) a bheidh anso ar feadh seachtaine, mar aon le scoláirí ó Ollscoil Montana i Missoula agus Ollscoil Idaho a bheidh anso go ceann trí seachtaine. Tá Scoláireachtaí Fulbright bronnta ar chuid de na scoláirí le teacht go hÉirinn agus blaiseadh a fháil de theanga agus de chultúr na tíre. Beidh na scoláirí ag freastal ar ranganna Gaelainne gach aon mhaidin agus beidh imeachtaí is turais eagraithe dóibh sna tráthnóntaí. Tá an Oidhreacht fíorbhuíoch do lucht stiúrtha na mac léinn, Dr. Jennifer Riordan, Ollscoil CUA, Dr. Traolach Ó Riordáin, (Ollscoil Missoula, Montana) agus Garth Lambson, Pocatello (Friends for Irish Studies, Idaho).


Súil ar aghaidh: Cúrsaí do Dhaoine Fásta ag Oidhreacht Chora Dhuibhne do 2016

Cúrsa Gaeilge do Ghlantosnaitheoirí / Beginners Irish Language Course Final date of application, with deposit (€100) 27th May 2016
An intensive Irish Language Course for Complete Beginners will be held in Ballyferriter from 11th – 16th July 2016. This course is an introduction to the Irish language for those who have never studied the language before. The emphasis is on giving participants basic communicationskills. This course is not suitable for those who have studied Irish in Primary and/or Post-Primary school in Ireland. (Course equivalent to TEG Level A1 / European Certificate in Irish Level A1). Further information at www.oidhreacht.ie /
eolas@cfcd.ie / 066 91 56100 / Facebook .

 


Maidean Chaife

Cíoradh focal agus cupa caife in éineacht!  Bígí linn sa Díseart maidean Dé hAoine as seo go dtí Lár Mhí an Mheithimh óna 11.30 – 1.00. Fáilte roimh chách.


Lóistín i mBaile an Fheirtéaraigh

Má tá seomra/seomraí/tigh saoire le ligean
ar cíos i gceantar Bhaile an Fheirtéaraigh
idir an 7ú-14ú Lúnasa tar i dteagmháil le
Máire nó le Caitríona in oifig Oidhreacht
Chorca Dhuibhne ag 066 91 56100 nó ag
eolas@cfcd.ie ., le do/bhur dtoil.

If you have a house/double or single room in
your house in the  area of Baile an Fheirtéaraigh,
Ceann Trá, An Mhuiríoch, Dún Chaoin, Baile na nGall
available for rent from 7th-14th  August 2016
(B&B or self catering) please ring Caitríona
or Máire at 066 91 56100.


 

Tús Maith 2016

Tá clabhsúr á chur leis na Grúpaí Súgartha dosna
leanaí óga agus a dtuismitheoirí anois, go dtí an
Fómhar seo chugainn. Gabhaimid buíochas ó chroí l
eis na héinne a thacaigh linn i rith na bliana.
Beidh na Cuairteanna Baile ag tosnú arís Méan F
ómhair seo chugainn chomh maith.
Bainigí súp as an tsamhradh!

Comharchumann Forbartha Chorca
Dhuibhne
Oidhreacht Chorca Dhuibhne
066 91 56100
eolas@cfcd.ie
www.oidhreacht.ie / www.cfcd.ie
@oidhreachtcd