8ú Samhain 2016

 

Ná casaigí ar Bhéarla! Tuigim Gaeilge

Go minic má bhíonn beirt nó triúr ag caint le chéile as Gaeilge agus tagann duine eile ina láthair atá ag foghlaim na Gaeilge nó nach bhfuil an teanga céad faoin gcéad ar a thoil aige, ar thug tú faoi deara go bhfuil sé de nós agus de chleachtas ann casadh ar Bhéarla? Ba mhaith le daoine bheith cúirtéiseach agus níor mhaith leo bheith drochbhéasach. Is nósmhaireacht í seo nach mbaineann le Gaeilge amháin ach baineann le hiompar daoine ar fud na cruinne a bhfuil an dá theanga ar eolas acu. Ach, ar rith sé riamh leat b’fhéidir gur mhaith leis an duine sin “ar bheagán Gaeilge” go leanfadh caint an chomhluadair ar aghaidh trí mheán na Gaeilge?  Tugann sé deis dóibh bheith ag éisteacht leis an teanga agus codanna di a thuiscint agus a shú isteach.  Cuimhnigh air ! Seo gníomhaíocht don phlean teanga a bheidh agat go luath.

Don’t switch to English! I understand Irish!

Often if there are two or three people talking together in Irish and another person comes on the scene who is learning Irish or whose grasp of the language is not one hundred per cent. Out of courtesy, the two or three speaking in Irish will switch to English. People want to be courteous and they do not want to be rude and exclude others on the basis of their apparent lack of language. This is standard practice worldwide among people with knowledge of two languages. But, did it ever occur to you that the person with “a bit of Irish” might actually want speakers in their company to continue speaking the language? It allows them to listen to the language and absorb and understand it. Think about it! This is an action point for you in your Language Plan which will be complete soon.
Muiris Ó Laoire
Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí, Co. Chiarraí.

 

Don’t switch to English! I understand Irish!
Ná casaigí ar Bhéarla! Tuigim Gaeilge

 

Léaráidí:  Dómhnal Ó Bric

 

 


Oireachtas na Gaeilge Cill Airne 2016

 

 Caitríona Budhlaeir, Róisín Dalby & Eibhlín Uí Iarlaithe.

 Ó chlé:  Caitríona Budhlaeir, Róisín Dalby & Eibhlín Uí Iarlaithe. (pic. Pádraig Mac Eochaidh)

Ba mhaith le foireann Oidhreacht Chorca Dhuibhne tréaslú le gach aon duine a ghlac páirt in Oireachtas na Gaeilge 2016 i gCill Airne. Treise libh go léir!  Comhghairdeas  ach go háirithe le Eibhlín Uí Iarlaithe ar seoladh an tarna scéilín do leanaí léithe, sa tsraith Orla Uan – Orla Uan ar Scoil agus a chum an tAgallamh Beirte a bhuaigh Comórtas an Oireachtais fé 12 do Róisín Dalby & Antaine Ó Sé, Scoil an Fheirtéaraigh.  Tá Orla Uan ar Scoil ar díol anois ar €10 ó oifig Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh:  066 9156100; orlaith@cfcd.ie

 

Orla Uan – Orla Uan ar Scoil

 

Dátaí don ndialann

Maidean Chaife & Cíoradh Focal

Cupa tae/caife agus seisiún cainte bríomhar arís maideaneacha Dé hAoine, ag Díseart, An Daingean óna 11.30 – 1.00.


Gearrchúrsa i Litríocht Chorca Dhuibhne

Beidh an tarna léacht sa tsraith seo ar siúl idir 7.00-9.30 sa Lárionad Gaeilge agus Gaeltachta i mBaile an Fheirtéaraigh ar an Aoine, 9ú Nollaig. An Dr Tomás Ó Murchú a thabharfaidh an chaint ar Litríocht an Bhlascaoid Mhóir. Fáilte roimh chách. €20 táille na hóiche. Arna eagrú ag Oidheracht Chorca Dhuibhne i gcomhar le Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.
Breis Eolais: c.budhlaeir@ucc.ie nó
eolas@cfcd.ie / 066 91 56100 / Facebook .

 


An Fhéile Bheag Filíochta Baile an Fheirtéaraigh 11-13 Samhain

Ceolchoirm:

Amhráin agus Filíocht na nGormacha aistrithe go Gaelainn ag Liam Ó Muirthile agus Gabriel Rosenstock. Arna gcur i láthair ag na filí féin, Mary Ryan Blues Group,Dick Farrelly (giotár), Dave Fleming (dord)agus Tim Creedon (cnaguirlisí).  Físeanna á dteilgean ag Margaret Lonergan.  8.00 Dé Sathairn 12ú Samhain AN LAB, AN DAINGEAN

Ticéidí: €12
Gach eolas ar imeachtaí eile na féile ag www.feilebheagfiliochta.com


Dinnéar do Shinsir Bhaile an Fheirtéaraigh

Beidh an dinnéar ar fáil ag 1.00 ar an 17ú Samhain, 1 Nollaig agus 15ú Nollaig sa Lárionad Gaeilge agus Gaeltachta i mBaile an Fheirtéaraigh.

Comharchumann Forbartha Chorca
Dhuibhne
Oidhreacht Chorca Dhuibhne
066 91 56100
eolas@cfcd.ie
www.oidhreacht.ie / www.cfcd.ie
@oidhreachtcd