Cúrsaí Gaelainne do mhic léinn Choláiste Hibernia

Fáiltíonn Coláistí Chorca Dhuibhne leis an 150 mac léinn ó Choláiste Hibernia atá tagtha go dtí Pobalscoil Chorca Dhuibhne chun an Dara Tréimhse Foghlama dá gcuid a dhéanamh anseo i nGaeltacht Chorca Dhuibhne.  Guímid gach rath orthu lena gcuid staidéir agus lena saol mar mhúinteoirí bunscoile amach anseo.  Gabhaimid buíochas le foireann bainistíochta agus foireann teagaisc an chúrsa agus le lucht soláthair lóistín as a gcabhair is a gcomhoibriú in ullmhú an chúrsa seo.

 

Lóistín i gCorca Dhuibhne 2017

Má tá tigh le ligean ar cíos agat, má tá seomra singil ar fáil id thigh nó má tá suim agat Leaba & Bricfeasta a chur ar fáil  sna seachtainí seo a leanas:  10-15ú Iúil agus /nó 14 – 19ú Lúnasa 2017, i gceantar Bhaile an Fheirtéaraigh/Cheann Trá/Dhún Chaoin/Bhaile na nGall, tar i dteagmháil linn anseo in oifig Oidhreacht Chorca Dhuibhne ag 066 9156100 nó ag eolas@cfcd.ie.  Fáilte ach go háirithe roimh thithe le Gaelainn.

 

Cúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta i gCorca Dhuibhne

Féile Lughnasa 2017:  Cúrsa Comhrá, Cúrsaí Cruinnis agus Cúrsaí do Mhúinteoirí Gaelainne:  Tuilleadh Eolais ar an gcúrsa seo agus ar chúrsaí eile Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh ag:   www.oidhreacht.ie / eolas@cfcd.ie / 066 91 56100.

 

Lón do Shinsir an Pharóiste san Ionad Tacaíochta Teaghlaigh

Beidh an chéad lón eile ar an nDéardaoin an 13ú Iúil agus ceann eile ar an 27ú Iúil nuair a thógfar sos don tsamhradh.  Buíochas ó chroí le gach éinne a thugann a gcuid ama go fial chun an lón a réiteach uair sa choicíos. Tuilleadh Eolais:  066 9156100 nó orlaith@cfcd.ie

 

Café Mhúsaem Chorca Dhuibhne

Buail isteach go dtí Café Mhúsaem Bhaile an Fheirtéaraigh idir seo agus deireadh mhí Iúil nuair a bheidh saothar leis an bpéintéir Bob Ó Cathail ar taispeáint ann agus ar díol.  Ealaíontóir féinmhúinte is ea Bob Ó Cathail atá ina chónaí i gCeann Trá, Corca Dhuibhne ó 1993 i leith. Is i gContae Cheatharlach a rugadh agus a tógadh é agus as san a chuaigh sé ar a chamchuairt ar fuaid na hEorpa, an Mheáin Oirthir agus na hÁise. Tar éis dó tréimhsí a chaitheamh ag obair i Sasana, san Isiltír, in Iosrael agus san Ind, d’fhill sé ar Éirinn, ar dtús go Baile Átha Cliath agus ansan go Ciarraí.

Is fuirist a stíl a aithint de bharr réimse agus éagsúlacht leathan ábhar ina chuid saothair, agus as na dathanna agus dearadh láidir a úsáideann sé. Is léir go dtagann an stíl áirithe seo as a chúlra san Ealaín Cheilteach, ealaíon araltach, ag obair mar dhathadóir comharthaí agus ag péinteáil múrmhaisí.

Chaith sé tréimhse ag múineadh ealaíne i ranganna oíche agus ceardlanna, i gclódóireacht bloc, i ndearadh Ceilteach, agus i bpeannaireacht, chomh maith le líníocht agus péintéireacht.

Is iad na healaíontóirí is mó a spreagann Bob ná Picasso, Van Gogh, Chagall agus Matisse, agus is meascán inphléasctha dó iadsan agus an cúlra Ceilteach a chur le céile.

Tá Bob ag plé le taispeántaisí aonair agus grúpa le breis agus triocha bliain anuas, agus tá a chuid pictiúr scaipthe ar fuaid na cruinne. Cuirtear fáilte roimh gach éinne go dtí an stiúidió i mBaile an tSléibhe (Fionn Trá) chun bualadh le Bob agus breathnú air i mbun oibre.

 

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne
Oidhreacht Chorca Dhuibhne
066 9156100 nó eolas@cfcd.ie
www.oidhreacht.ie
www.cfcd.ie
Táimid ar Twitter agus Facebook