Cúrsaí Gaelainne do Dhaoine Fásta

An Fómhar ag druidim linn anseo faraoir agus clabhsúr á chur againn le clár oibre teagaisc na bliana seo 2017 ach níl deireadh fós leis na cuairteoirí.  Fáiltíonn Oidhreacht Chorca Dhuibhne leis an 140 mac léinn fásta a bheidh ag freastal ar Cheiliúradh Lúnasa in Áras Bhréanainn ón 14ú – 19ú Lúnasa i mbliana.  Seanachairde is ea cuid mhaith desna rannpháirtithe agus táimid buíoch dóibhsean as an tacaíocht leanúnach do chúrsaí na hOidhreachta.  Fáiltímid ach go háirithe leis na daoine atá ag teacht chugainn don gcéad uair agus tá súil againn go mbainfidh siad tairbhe agus taitneamh as an tseachtain mhór ranganna, turasanna, cainte is imeachtaí oidhreachta agus cultúir I gCorca Dhuibhne.  Gabhaimid buíochas le foireann bainistíochta agus foireann teagaisc agus go leor leor aoichainteoirí ar an gcúrsa agus le lucht soláthair lóistín as a gcabhair is a gcomhoibriú in ullmhú an chúrsa seo. Buíochas daoibhse a dhein teagmháil le hOidhreacht Chorca Dhuibhne maidir le lóistín a chur ar fáil ar phraghas réasúnta in bhur dtithe féin.  Is mór againn bhur gcomhoibriú.

 

Seachtain Oidhreachta 2017 19ú – 27ú Lúnasa 2017

Beidh an tSeachtain Oidhreachta á reáchtáil ag an gComhairle Oidhreachta ag deireadh mhí Lúnasa chun deis a thabhairt do phobal na hÉireann a n-oidhreacht chultúir fhéin a cheiliúradh.  Is féidir eolas a fháil ar na céadta imeachtaí a bheidh ar siúl ar fud na tíre ar an suíomh idirlín www.heritageweek.ie, agus béim i mbliana ar dhúlra na hÉireann agus ar shult a bhaint as.  Anso i gCorca Dhuibhne beidh saorchead isteach go dtí Músaem Chorca Dhuibhne i mBaile an Fheirtéaraigh ar an nDomhnach an 20ú Lúnasa agus arís ar an nDomhnach an 27ú Lúnasa 2017.  Chomh maith leis sin, beidh sraith cainteanna insan Jerome Connor Gallery (South Pole Inn) in Abhainn an Scáil.  Beidh ‘Return of the Vanished Church’ ag 7.30 pm ar an 19ú Lúnasa, ‘The Cruickshank Redemption’ ag 8.00 ar an 25ú Lúnasa agus ‘Policeman, Painter and Sailor’ ag 8.00 ar an 26ú Lúnasa.  Beidh seoladh an leabhair Termini Naturae sa Díseart sa Daingean ar an 23ú Lúnasa ag 8.00 p.m.  Chomh maith leis sin beifear ag breathnú ar na míolta móra ar Cheann Sraithe óna 2.00-5.00 ar an 26ú Lúnasa.  Saorchead isteach go dtí na himeachatí seo go léir agus fáilte roimh chách.

 

Café Mhúsaem Chorca Dhuibhne

Buail isteach go dtí Café Mhúsaem Bhaile an Fheirtéaraigh idir seo agus deireadh mhí Lúnasa  nuair a bheidh saothar leis an bpéintéir Bob Ó Cathail ar taispeáint ann agus ar díol chomh maith le rogha mór leabhar as Gaeilge.

 

Míle Míle i gCéin The Irish Language in Canada

Tréaslaímid a shaothar le Danny Doyle, fear óg ó Cheanada a bhuail isteach chun na hOidhreachta i rith na seachtaine seo caite le cúpla cóip dá shaothar ar stair na Gaeilge i gCeanada.  Tá Gaelainn ag Danny féin agus chaith sé cúpla samhradh anseo ar an mBuailtín ag cur barra feabhais ar a chuid Gaelainne.  Tá cúpla cóip den leabahr ar díol i Músaem Chorca Dhuibhne.  Tréise leat a Dhomhnaill.

 

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne
Oidhreacht Chorca Dhuibhne
066 9156100 nó eolas@cfcd.ie
www.oidhreacht.ie
www.cfcd.ie
Táimid ar Twitter agus Facebook