Cúrsaí Gaelainne & Oidhreachta do Dhaoine Fásta  Clár 2017

An Fómhar ag druidim linn anseo faraoir agus clabhsúr á chur againn le clár oibre teagaisc na bliana seo 2017 do Dhaoine Fásta a thagann chugainn ó chian is ó chóngar. Gabhaimid buíochas le foireann bainistíochta, foireann teagaisc agus go leor leor aoichainteoirí ar na cúrsaí i rith na bliana, le lucht soláthair lóistín as a gcabhair is a gcomhoibriú in ullmhú na gcúrsaí. Buíochas daoibhse a dhein teagmháil le hOidhreacht Chorca Dhuibhne maidir le lóistín a chur ar fáil ar phraghas réasúnta in bhur dtithe féin.  Is mór againn bhur gcomhoibriú.

Rannpháirtithe Chúrsa Cheiliúradh Lúnasa 2017 agus Cosán na Naomh á shiúl acu.
(Pic. Caitríona Ní Chathail)

 

Oíche Chuideachtain i Músaem Chorca Dhuibhne (pic. Pádraig Mac Eochaidh)

 

Cúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta sa Daingean 2017/2018

Anois an t-am chun a bheith ag cuimhneamh ar Chúrsa Gaeilge do Dhaoine Fásta a dhéanamh sa Daingean nó i mBaile an Fheirtéaraigh i rith an gheimhridh.  Cuirfear tús leis na Ranganna seo go léir i mí Dheireadh Fómhair.  Anseo thíos tá liosta desna cúrsaí a bheidh á reáchtáil ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne ó mhí Dheireadh Fómhair ar aghaidh:

  • TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) ag Leibhéil A2, B1 & B2 (ag brath ar éileamh)
  • Cúrsa Comhrá do Thuismitheoirí – Meánleibhéal
  • Cúrsa Gramadaí/Léitheoireachta Ardleibhéal
  • Ciorcal Comhrá Meánleibhéal
  • Maidean Chaife & Cíoradh Focal

Más suim leat ceann ar bith de na cúrsaí thuasluaite dein teagmháil le hOidhreacht Chorca Dhuibhne ag 066 9156100 nó cuir ríomhphost go dtí eolas@cfcd.ie.  Sa chéad eagrán eile de West Kerry Live fógrófar dáta do Mheasúnú dosna daoine a bhfuil fonn orthu tabhairt fé chúrsa TEG i mbliana.

An Irish Language Course for Adult  Beginners will be organised by Oidhreacht Chorca Dhuibhne in Dingle this autumn, if there is sufficient demand. Please ring 066 9156100 or e mail eolas@cfcd.ie for further information with regard to courses commencing in October.

 

Café Mhúsaem Chorca Dhuibhne

Buail isteach go dtí Café Mhúsaem Bhaile an Fheirtéaraigh idir seo agus deireadh mhí Mheán Fhómhair le haghaidh cupa tae/caife agus císte, nuair a bheidh saothar leis an bpéintéir Bob Ó Cathail ar taispeáint ann agus ar díol chomh maith le rogha mór leabhar as Gaeilge ar na seilfeanna.

 

Na Rógairí Beaga – Grúpa Súgartha do Leanaí Beaga

Cad is Grúpa Súgartha ann?

Grúpa a thagann le chéile chun deiseanna a thabhairt do leanaí óga agus a dtuismitheoirí bualadh le chéile. Deis a bhíonn ann don gcairdeas, chun a bheith ag foghlaim agus chun go mbeidh na leanaí ag imirt.

Buntáistí an Ghrúpa Súgartha?

Dá mhéad deiseanna a bhíonn ag leanbh bualadh le leanaí eile is ea is mó de mhuinín a bheidh aige agus é ag sóisialú. Tugann an grúpa súgartha deis do mháithreacha óga aithne a chur ar a chéile – deis don gcuideachta is ea é chomh maith le heolas agus comhairle a roinnt lena chéile – toisc go bhfuil an grúpa á stiúradh trí Ghaelainn tugann sé deis don leanbh nách bhfuil Gaelainn sa bhaile aige Gaelainn a shealbhú agus deis don  leanbh go bhfuil sí aige, í a shaibhriú.

Cé a reáchtálann an grúpa?

Tús Maith (Scéim Teanga de chuid Oidhreacht Chorca Dhuibhne) a stiúrann an grúpa súgartha. Tá an grúpa maoinithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Cé a bhaineann leas as an ngrúpa?

Tá fáilte roimis na haon leanbh fé cúig  agus tuismitheoir nó feighlí  ina theannta, freastal ar an ngrúpa.

Cé chomh fada is a bhíonn an seisiún?

11.00 – 12.15 gach Máirt i mBaile an Fheirtéaraigh & Dé Céadaoin sa Chlochán, 10.30 – 12.00 Dé Céadaoin sa Daingean agus 10.30 -12.00 gach Luan i Lios Póil.

Teagmháil/Gach Eolas:  Cuir glaoch ar Orlaith ag 066 9156100 nó cuir ríomhphost chuici ag orlaith@cfcd.ie.

 

Dinnéar d’Aosaigh

Beidh an lón á chur ar fáil arís san Ionad Tacaíochta Teaghlaigh in Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh ag 1.00 ón nDéardaoin, 7ú Meán Fómhair agus uair sa choicís ina dhiaidh sin.  Glaoigh ar 066 9156100 chun d’áit a chur in áirithint.

 

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne
Oidhreacht Chorca Dhuibhne
066 9156100 nó eolas@cfcd.ie
www.oidhreacht.ie
www.cfcd.ie
Táimid ar Twitter agus Facebook