Comórtas Grianghrafadóireachta

N’fheadar an bhfuil aon áit níos deise ann ná Corca Dhuibhne?

 

Táimid ag lorg grianghraif a thógais féin don gceantair, agus úsáidfear na grianghraif sin ar na meáin shóisialta agus ar suíomh idirlín www.tobardhuibhne.ie

 

 

 

Beidh trí dearbháin le buachaint. Seol do ghrianghraf chuig pleanteanga@cfcd.ie roimh 17.00 ar an 01/05/2020.

 

 

Téarmaí & Coinníollacha: 

  • Tá an comórtas seo oscailte do phobal LPT Chiarraí Thiar amháin
  • Ní ghlacfar ach le grianghraif de cheantar LPT Chiarrai Thiar amháin
  • Tugann tú cead do Thobar Dhuibhne do ghrianghraf a úsáid mar ábhar bolscaireachta ar shuíomh idirlín www.tobardhuibhne.ie, agus ar leathanaigh meáin shóisialta Thobar Dhuibne.
  • Ní mór go mbeadh ainm, uimhir theileafóin, agus seoladh ríomhphost le d’iarratas chomh maith le teidil agus an ceantar inar tógadh é. Tá cead tuismitheora nó caomhnóra riachtanach má tá tú faoi 18 bliana d’aois.
  • Níl cead ach grianghraf a thóg tú féin a úsáid le cur isteach ar an gcomórtas. Ní ghlacfar le grianghraif atá tógtha ó fhoinsí eile. (msh. suímh idirlín nó eile)
  • Roghnófar na buaiteoirí go randamach agus bronnfar dearbháin ó siopaí áitiúla i gCiarraí Thiar ortha.