Comórtas TicTok

Táimid sa tóir ar Tictok Gaelainne!

Agus sinn ar fad aige baile anois tá comórtas TicTok again chun na héinne a choiméad gnóthach.

Beidh dearbháin ós na siopaí áitiúla i gCiarraí Thiar le buachaint!

 

Seol bhur gcuid iarrachtaí chugainn ar Instagram @tobardhuibhne, nó chuig pleanteanga@cfcd.ie roimh 17.00 ar an 02/04/2020.

Téarmaí & Coinníollacha

  1. Tá an comórtas seo oscailte do phobal LPT Chiarraí Thiar amháin
  2. Tugann tú cead do Thobar Dhuibhne do TicTok a úsáid mar ábhar bolscaireachta ar shuíomh idirlín www.tobardhuibhne.ie, agus ar leathanaigh meáin shóisialta Thobar Dhuibne.
  3. Ní mór go mbeadh ainm, uimhir theileafóin, agus seoladh ríomhphost le d’iarratas. Tá cead tuismitheora nó caomhnóra riachtanach má tá tú faoi 18 bliana d’aois.
  4. Níl cead ach TicTok a dheineas féin a úsáid le cur isteach ar an gcomórtas. Ní ghlacfar le Tictok atá tógtha ó fhoinsí eile. (msh. suímh idirlín nó eile)
  5. Roghnófar na buaiteoirí go randamach agus bronnfar dearbháin ó siopaí áitiúla i gCiarraí Thiar ortha.

 

Tuilleadh eolais: 066 9156100